Skip to main content

Selskapet for industrivekst

Norsk produksjon

Kan dere raskt produsere åndedrettsvern i Norge?

Meld din interesse for å bidra i anskaffelsen av åndedrettsvern. Katapult-sentrene kan bistå dere for raskt å klargjøre, effektivisere eller skalere produksjonen.

Siva vil på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF gjennomføre en industriell vurdering og prekvalifisering av aktuelle leverandører. På denne siden finner du informasjon om dette. Mer informasjon om den øvrige prosessen finner du på Sykehusinnkjøp HF sine nettsider.

Som leverandør vil man kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner enheter knyttet til pandemisituasjon og oppbygning av fremtidig beredskapslager.

Frist 22. april kl 12.00 (utløpt)


Du melder din interesse med å fylle ut informasjon om din virksomhet og hva dere kan levere. Siva vil i samarbeid med katapult-sentrene gjennomføre en industriell vurdering og prekvalifisering av aktuelle leverandører.

Spørsmål og svar

Det er flere aktører som bistår Sykehusinnkjøp med dette initiativet, hvem kontakter jeg om jeg lurer på noe?

Send dine spørsmål til denne e-posten This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så blir den videresendt til rette vedkommende.

Er dette en invitasjon primært til eksisterende produksjonsbedrifter?

Både ja og nei

  • Ja, fordi det er behov for å komme raskt i gang og det etterspørres et volum
  • Nei, fordi oppstartselskaper og andre kan sitte på særdeles relevante forslag til løsninger, ikke sjelden kan samarbeid være beste løsning
På hvilket grunnlag gjøres det en vurdering om hvem som går videre til neste runde og så videre til en endelig vurdering/valg?

De første industrielle vurderingene gjøres ut fra svarene dere gir i kontaktskjemaet (mao. spørsmålene dere stilles under «meld interesse»).

Er det avgjørende at vi har bakgrunn fra helsesektoren og møter regulatoriske krav?

I første omgang ønsker vi at gode industrielle aktører melder seg. Har dere erfaring med produksjon for helsesektoren er det positivt, men ikke et kriterie. I neste omgang vil gode industrielle aktører kunne kobles til relevante test- og akkrediteringsaktører, som også vil sikre at produktet møter kravene til standard EN149.

Hvordan er utvelgelsesprosessen?

Denne kartleggingen fungerer som en pre-kvalifisering, hvor Siva bistår Sykehusinnkjøp med en industriell vurdering av innkomne interessenter. Pre-kvalifiseringen gjøres med utgangspunkt i informasjonen dere oppgir. På grunn av kort svarfrist er det forståelse for at det ikke nødvendigvis følger med underliggende dokumentasjon/-analyser. Katapult-senteret Manufacturing Technology vil gjennomføre denne vurderingen.

Kandidatene som anses ha nødvendig industrielt potensial, vil bli formidlet til Innovasjon Norge, som bidrar med en finansiell vurdering. Dette sendes samlet til Sykehusinnkjøp for neste fase.

Aktuelle interessenter vil deretter bli invitert til å delta i en hasteanskaffelse.

Vil min henvendelse behandles konfidensielt?

Henvendelsen behandles av Siva med utvalgte eksperter hos katapult-sentrene. Aktørene involvert er forpliktet til konfidensialitet. Kandidater kontaktes før de tas videre i prosessen.

Hvilke finansielle støtteordninger er mest relevante for å søke på om vi skal starte ny eller omstille vår produksjon?
  • Innovasjon Norge er primærkontakten på risikoreduserende lån og tilskudd
    • Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Siva har muligheter til å bidra i en tidlig test og utviklingsfase i samarbeid med katapult-sentrene
    • Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det er i tillegg ytterligere finansieringsmuligheter. Det åpnes for dialog om dette i en endelig fase.

Siva har på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF etablert en kanal til innovasjonsselskaper, katapult-sentre og klynger for å bidra til norsk produksjon av åndedrettsvern ifm. korona-pandemien. Arbeidet utføres i samarbeid med Innovasjon Norge, Norsk Industri, Leverandørutviklingsprogrammet og Nemko.